My Precious

logo

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το my-precious.gr, (καλούμενο από εδώ και στο εξής ο «Δικτυακός τόπος», το «ηλεκτρονικό κατάστημα»), είναι ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με την εμπορική ονομασία «my-precious.gr», το οποίο εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση χειροποίητα προϊόντα αξεσουάρ μέσω του διαδικτύου. Το my-precious.gr και ο δικτυακός τόπος ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗ Ι. ΜΑΡΙΑ» με έδρα Φράγκων 19, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα (ΑΦΜ:139975160/Δ.Ο.Υ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), τηλ. 2314042821 και e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (το «my-precious.gr» ή το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», η «Επιχείρηση», «Εταιρία», «εμείς», «εμάς»), η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού τόπου και Αγορών, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως ενιαίο σύνολο τους Γενικούς Όρους Αγοράς, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies (καλούμενοι από εδώ και στο εξής οι «Όροι Χρήσης» ή «Όροι»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του επισκέπτη, χρήστη των υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», o «Καταναλωτής», «εσείς», «εσάς», ) περιηγείστε στο δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του (πχ Εγγραφή Μέλους, Newsletters), ή/και συναλλάσσεστε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, διενεργώντας αγορές που διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτετε με το my-precious.gr για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Πριν από την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τη χρήση των υπηρεσιών του, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, ή χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του my-precious.gr, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησης σας. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το my-precious.gr, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως για παράδειγμα την περιήγησή σας σε αυτό, την εγγραφή σας ως μέλος ή στο newsletter της εταιρείας μας ή την αγορά των προϊόντων μας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις.
Το my-precious.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαδικτυακού Τόπου (καλούμενες από εδώ και στο εξής οι «αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια που θέτει ο νόμος. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, δεν ισχύει για παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η εταιρείας μας έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο my-precious.gr. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή σας στο my-precious.gr μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλαγές, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.
Το my-precious.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος ή ορισμένων Υπηρεσιών ή την εμπορία ορισμένων προϊόντων.
Η χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας σε αυτό, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER
Η εγγραφή σας στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter) του my-precious.gr, γίνεται κατόπιν επιλογής σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο όσοι δημιουργήσουν σε λογαριασμό στο my-precious.gr (καλούμενοι από εδώ και στο εξής τα «Μέλη»), θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού. Η εγγραφή στην υπηρεσία newsletter του my-precious.gr είναι δυνατή και σε μη μέλη και ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο στο δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην υπηρεσία newsletter του my-precious.gr, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει από το my-precious.gr το ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του .
Το my-precious.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωστή παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο spam. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας.

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

3. SOCIAL MEDIA
Οι χρήστες και τα μέλη μπορούν να ακολουθούν το my-precious.gr μας μέσω των ιστοσελίδων της στα social media για να μαθαίνουν νέα της, να βλέπουν τα καινούρια προϊόντα, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τα social media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, μέσω των λογαριασμών μας στα social media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Η αλληλεπίδρασή σας με τα social media ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα social media. Εμείς ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε αυτούς, ούτε και ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους όρους των κοινωνικών δικτύων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τηλεφωνικά σε ειδικές περιπτώσεις (όπως πρόβλημα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος). Η εταιρεία μας δε διεκπεραιώνει παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή μέσω των σελίδων της στα social media. Οι κατωτέρω Γενικοί Όροι αφορούν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργούνται πωλήσεις – αγορές τόσο μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όσο και μέσω τηλεφώνου σε ειδικές περιπτώσεις (καλούμενοι από εδώ και στο εξής «Γενικοί Όροι Αγορών»).

1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το my-precious.gr μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προβάλλει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση σε καταναλωτές προϊόντα της εταιρείας μας, χειροποίητα αξεσουάρ, (καλούμενα από εδώ και στο εξής τα «Προϊόντα»).
Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα που προβάλλονται στο my-precious.gr είναι, αληθείς και έγκυρες, οι δε φωτογραφίες αυτών αποτελούν πραγματική, ρεαλιστική και ακριβή απεικόνιση των προϊόντων μας, ωστόσο οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ελλείψεων ή λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν και έχουν προκύψει ακούσια.
Ειδικότερα για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, το my-precious.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση τους να καθυστερεί.
Το my-precious.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατά την κρίση του και διακριτική του ευχέρεια τα προϊόντα που θα διαθέτει προς πώληση, δύναται δε κατά καιρούς να αποσύρει ή ανανεώνει αυτά ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης και ενημέρωσης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν προσφορές, εκπτώσεις και οποιεσδήποτε τιμολογιακές πολιτικές ακολουθεί κατά καιρούς, καθόσον ο καθορισμός αυτός βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια μας.
Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, όπως για παράδειγμα μεταπώληση.

2. Βασική Προϋπόθεση Υποβολής Παραγγελίας
Προκειμένου να μπορέσετε να υποβάλετε την παραγγελία σας θα πρέπει καταρχάς να δείτε αν η χώρα στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε, εξυπηρετείται από την εταιρεία μας. Η εταιρεία μας εκτός από Ελλάδα και την Κύπρο, στέλνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με την εταιρεία courier που συνεργάζεται (speedex).

3. Υποβολή παραγγελίας - Ολοκλήρωση σύμβασης πώλησης
Χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό MENU του ηλεκτρονικού καταστήματος για να πλοηγηθείτε και να βρείτε αυτό που ψάχνετε.
Ελέγξετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "ΚΑΛΑΘΙ AΓΟΡΩΝ" μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αφαίρεσης/διαγραφής για να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πρέπει να μας δώσετε υποχρεωτικά ορισμένες σημαντικές για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας προσωπικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι: όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, πόλη, ΤΚ, χώρα) καθώς και τα στοιχεία της κάρτας σας σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα/χρεωστική κάρτα.
Η εγγραφή σας ως μέλος στο my-precious.gr για το άνοιγμα του προσωπικού σας λογαριασμού, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλεται την παραγγελία σας και να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ωστόσο το άνοιγμα του δικού σας λογαριασμού σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών/ αγορών σας και μια λίστα με τα αγαπημένα σας προϊόντα του καταστήματός μας.
Η εγγραφή και η συμμετοχή σας ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Εσείς φέρετε την ευθύνη για τα στοιχεία που μας δίνετε και το my-precious.gr βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε κατά την εγγραφή σας ως μέλος, η εταιρεία μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας λογαριασμού σας στο my-precious.gr, για την εξυπηρέτησή σας με την αγορά και παράδοση των προϊόντων που αγοράζετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (π.χ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή και για την αποστολή σε εσάς των αγορασθέντων προϊόντων) και επιπλέον για την αποστολή των ενημερωτικών μας δελτίων και άλλων διαφημιστικών, προωθητικών μας ενημερώσεων. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του my-precious.gr, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω συναλλαγών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και Αγοράς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του my-precious.gr. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε δώσει, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού e-mail στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής e-mail σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από το my-precious.gr μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο μέλος μας.
Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται άτομα κάτω των 18 ετών.
Μόλις τοποθετήσετε στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» σας τα τελικά προϊόντα, σας απομένει ακόμα ένα βήμα για να ολοκληρώσετε την υποβολή της παραγγελίας σας, το «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ».
Οι παραγγελίες σας μπορεί να πραγματοποιηθούν όλες τις ώρες της ημέρας και σε καθημερινή βάση χωρίς εξαιρέσεις.
Με το πάτημα του κουμπιού «Ολοκλήρωση παραγγελίας», θα δείτε το σύνολο της παραγγελίας σας με τα πλήρη στοιχεία αυτής, περιλαμβανομένων των πληροφοριών πληρωμής και αποστολής. Αν είστε σύμφωνοι, σας απομένει ακόμα ένα βήμα για να υποβάλετε την παραγγελία σας: το «κλικ» στο πεδίο με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και Αγορών και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μόλις πραγματοποιηθεί και η αποδοχή των Όρων και Πολιτικών της εταιρείας μας, κάνετε «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», οπότε και στο σημείο αυτό η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην εταιρεία μας
Έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πλήρη και αληθή σας στοιχεία κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Με την ολοκλήρωση υποβολής της παραγγελίας σας δηλώνετε ότι είστε νόμιμος/εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας που μας δηλώνετε και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές για να καλύψει την αξία των προϊόντων που αγοράζετε. Η εταιρείας μας ενδέχεται (χωρίς να είναι υποχρεωμένη), να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων πληρωμής που μας δηλώνετε όταν επιλέγετε ως μέσω πληρωμής την πίστωση με κάρτα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, λάθος ή οποιασδήποτε άλλης φύσης πρόβλημα, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίψει την παραγγελία σας.
Εφόσον υποβάλλεται την παραγγελία σας, στη συνέχεια συνδέεστε με τον πάροχο πληρωμών που συνεργαζόμαστε, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε.
Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, το my-precious.gr στη συνέχεια εξετάζει αν η παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψης. Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί στο σύνολό της, δρομολογείται η διαδικασία αποστολής των προϊόντων σας στην εταιρεία courier που συνεργαζόμαστε (speedex) ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία.

4. Ακύρωση παραγγελίας από πελάτη
Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Εκτός από τη δυνατότητα που έχετε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, τεχνικά να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε, πατώντας το κουμπί το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων προϊόντων, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία που έχετε υποβάλλει σε εμάς, μετά τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας αλλά πριν από την επιβεβαίωση αποδοχής αυτής, με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Το e-mail θεωρείται ότι έχει παραληφθεί, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής του και η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων σας.

5. Ακύρωση παραγγελίας από my-precious.gr:
Tο my-precious.gr δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Εξαιτίας τεχνικού λάθους το προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
• Μη εξόφλησης.
• Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
• Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί, το my-precious.gr θα σας επιστρέψει τα χρήματα.

6. Ακύρωση μετά την παραλαβή του προϊόντος
Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης. Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε τα προϊόντα σας κατά την παράδοση από την εταιρεία courier, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος
Εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά που πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση αναφορικά με την επιθυμία σας να επιστρέψετε το προϊόν(τα) (αναίτια υπαναχώρηση).
Η ως άνω προθεσμία των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ορίζεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα), αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεκινάει από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού. Σε κάθε περίπτωση, αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος:
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του , να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. βάζοντας στο θέμα «Υπαναχώρηση».

3. Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση
Για να μπορέσετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας αποστείλετε το σχετικό e-mail υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Ρητά συμφωνείτε ότι το e-mail με την ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι παραλήφθηκε από εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή του και θα λάβετε απάντηση με την διαδικασία επιστροφής του προϊόντος.
Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης ,οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς στη διεύθυνση: Φράγκων 19, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54625 το προϊόν(τα) από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε στην κατοχή σας.
Να σημειωθεί πως το προϊόν(τα) θα πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση με όλες τις σημάνσεις επάνω (καρτελάκια) και τα σχετικά έγγραφα που το συνοδεύουν (απόδειξη –τιμολόγιο ). Σε περίπτωση που κάποια από τις σημάνσεις λείπει το προϊόν(τα) θεωρείται χρησιμοποιημένο και για κανένα λόγο δεν επιστρέφεται.
Το κόστος της επιστροφής των προϊόντων από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε, το αναλαμβάνουμε εμείς (ισχύει μόνο για επιστροφές εντός Ελλάδος) εφόσον χρησιμοποιήσετε την εταιρεία courier που θα σας υποδείξουμε (speedex). Σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος επιστροφής τα αναλαμβάνετε εσείς και το πληρώνετε απευθείας στην εταιρεία courier που επιλέξατε. Για επιστροφές από οποιαδήποτε άλλη χώρα υπάρχει κόστος επιστροφής 14 ευρώ εφόσον επιλέξετε την εταιρεία courier με την οποία συνεργαζόμαστε (speedex), το οποίο αφαιρείται από το ποσό που είναι να σας επιστραφεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος επιστροφής τα αναλαμβάνετε εσείς και το πληρώνετε απευθείας στην εταιρεία courier που επιλέξατε οπότε σε αυτήν την περίπτωση σας επιστρέφουμε όλο το ποσό της αγοράς.

4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας
Μόλις παραληφθεί η επιστροφή από εμάς θα εξετάσουμε εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση ώστε να προχωρήσουμε στην επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που λείπει κάποια από τις ειδικές σημάνσεις ή το προϊόν έχει υποστεί φθορά θα στέλνετε πίσω στον πελάτη, με τα έξοδα αποστολής να βαραίνουν τον ίδιο. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε.
Στην περίπτωση άλλης χώρας εκτός από την Ελλάδα θα αφαιρείται το ποσό των μεταφορικών για την επιστροφή. Η επιστροφή των χρημάτων σας, εφόσον η αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε έγινε με αντικαταβολή, πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, καθόσον με την αποδοχή των παρόντων όρων ρητά και ανεπιφύλακτα μας δηλώνετε ότι συναινείτε σε διαφορετικό τρόπο επιστροφής των χρημάτων σας συνεπεία υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή Paypal, τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν στο λογαριασμό σας που πραγματοποιήθηκε η χρέωση.
Έχετε το δικαίωμα, και όχι την υποχρέωση, εναλλακτικά αντί για επιστροφή των χρημάτων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω σε περίπτωση υπαναχώρησης, να επιλέξετε την πίστωση των χρημάτων σας στο λογαριασμό σας που τηρείται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αιτηθείτε για την πίστωση ρητά στο e-mail που θα μας στείλετε περί υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που δε δηλώσετε κατά την υποβολή του αιτήματος της υπαναχώρησης την επιθυμία σας για πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε θα προχωρήσουμε σε επιστροφή του ποσού.

5. ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ
Τα δικαιώματα του Καταναλωτή - Διαδικασίες άσκησης δικαιωμάτων
Σε περίπτωση αποστολής λάθος ή ελαττωματικού προϊόντος, έχετε το δικαίωμα, όπως εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή με e-mail και μας αναφέρετε το ελάττωμα στο προϊόν ή το λάθος μας στην εκτέλεση της παραγγελίας σας και μας ενημερώνετε για την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το προϊόν με το σωστό/ μη ελαττωματικό προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό κόστος επιστροφής και αποστολής εκ νέου του σωστού/ μη ελαττωματικού προϊόντος, εφόσον η επιστροφή του λάθος/ ελαττωματικού προϊόντος και η αποστολή του νέου πραγματοποιηθούν μέσω της courier που συνεργαζόμαστε (speedex). Το παρόν ισχύει τόσο εντός Ελλάδος όσο και για τις υπόλοιπες χώρες.
Ρητά αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η αντικατάσταση προϊόντος, τελεί υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του σωστού/μη ελαττωματικού στα καταστήματά μας κατά το χρόνο που μας ενημερώνετε σχετικά. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους επιστροφής/παράδοσης από το φθηνότερο τρόπο επιστροφής/παράδοσης που εμείς προσφέρουμε). Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός το πολύ 7 ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε.
Ρητά συμφωνείτε ότι η αντικατάσταση των προϊόντων των οποίων η παραγγελία εκτελέστηκε λάθος, πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια καλή κατάσταση που αρχικά το παραλάβατε.
Η εταιρείας μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν φθορές, άλλες από το αναφερόμενο ελάττωμα ή δε συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα (απόδειξη) και τις ειδικές σημάνσεις. Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, όπως επιφυλαχθεί την αντικατάσταση του ή επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση που δεν έχει επαρκή στοιχεία που να την καθιστούν υπαίτια για το ελάττωμα στο προϊόν.
Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά δεδομένα
Το www.my-precious.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.my-precious.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους.

Αναγνώριση πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα.
Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα www.my-precious.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit.

Ελεγχόμενη πρόσβαση (Firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα του www. my-precious.gr (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση
Το σύστημα του www.my-precious.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του www.my-precious.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 256-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.my-precious.gr, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του www.my-precious.gr κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 256bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 256bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.
Απόρρητο συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο www.my-precious.gr είναι εμπιστευτικές και το www.my-precious.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
• Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
• Το www.my-precious.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
• Στην περίπτωση που το www.my-precious.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
• Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
• Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.my-precious.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, τηλέφωνο, πόλη, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.my-precious.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.my-precious.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.my-precious.gr.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.my-precious.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Οι πληροφορίες που ζητάμε από εσάς
Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.my-precious.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας) μόνο όταν γίνετε μέλος ή προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας e-mail.
Πληροφορίες που αφορούν αγορά προϊόντων: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο).
Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της.
Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία, συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Cookies
Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.my-precious.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.